ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนเวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงสูติ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผน อายุรกรรม พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น ๒ – ๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูป ตาข่ายกันนก เอกสารประกวดราคา ตาข่าย ประกาศประกวดราคา ตาข่าย ปร.4 ตาข่ายกันนก     ปร.5 ตาข่ายกันนก    ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 – เสนอราคา บก.01 ตาข่ายกันนก พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปร.4 ตาข่ายกันนก ปร.5 ตาข่ายกันนก บก.01 ตาข่ายกันนก   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูป ปร.4 ปร.5 BOQ จ้างเหมาทาสีหอพักนิสิตแพทย์ – เสนอราคา ประกาศประกวดราคาทาสี เอกสารประกวดราคา ทาสี พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา ทาสีหอพัก ร่างประกาศจังหวัด ทาสีหอพัก บก.01 รายการประกอบแบบเพิ่มเติม 1 รายการประกอบแบบเพิ่มเติม 2 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๖๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนแท็ปเล็ต 60 เครื่อง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอก อาคารมหิดล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนทาสี อาคารมหิดล พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนเวร กลุ่มงานศุติ – นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารมหิดล ชั้น ๒ – ๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารมหิดล ชั้น ๒ – ๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างเหมาทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ พิมพ์