ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Simvastatin tab 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ราคากลาง Simvastatin 20 mg new พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Simvastatin tab 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Simvastatin 20 mg (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Simvastatin 20 mg_compressed spec แนบท้ายประกาศ Simvastatin 20 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 40 mg/0.4 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Enoxaparin 40 mg inj (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Enoxaparin 40 mg inj_ spec Enoxaparin 40 mg inj พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 60 mg/0.6 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Enoxaparin 60 mg inj (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Enoxaparin 60 mg inj_ spec Enoxaparin 60 mg inj พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 60 mg / 0.6 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Enoxaparin 60 mg inj พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 40 mg / 0.4 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Enoxaparin 40 mg inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ Sevoflurane พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา NSS 100 ml เอกสารประกวดราคา NSS 100 ml_ spec NSS 100 ml แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml เอกสารประกวดราคา NSS 1,000 ml_ spec NSS 1,000 ml แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine 500 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sulfasalazine 500 mg . พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 100 ml (ร่าง) เอกสารประกาศประกวดราคา NSS 100 ml spec แนบท้ายประกาศ NSS 100 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml (ร่าง) เอกสารประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml spec NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผน NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผน NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา spec แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Telmisartan tab 40 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine 500 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Sulfasalazine 500 mg tab เอกสารประกวดราคา Sulfasalazine 500 mg 500 spec พิมพ์

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sevoflurane II.. (ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sevoflurane II_ spec Sevoflurane (new) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine 500 mg tab ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคา Telmisartan tab 40 mg 1 เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา (ต่อ) spec   พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Telmisartan tab 40 mg เอกสารประกวดราคา Telmisartan tab 40 mg spec Telmisartan tab 40 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml (ร่าง) เอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sevoflurane inh anaesthetic 100, 250 ml_compressed spec Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Telmisartan tab 40 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Carbetocin 100 mcg ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 (1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 (2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 (3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64. พิมพ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง Carbetocin 100 mcg inj ราคากลาง Afibercept 40 mg inj ราคากลาง Amino acid sol for infants 10% 100 ml ราคากลาง Atezolizumab 1200 mg per 20ml inj ราคากลาง Azilsartan medoxomil K 40 mg tab ราคากลาง Brinzolamide 10 mg+Timolol 5 mg per ml , 5 ml ราคากลาง Cilostazol 100 mg ร าคากลาง Dapagliflozin 10 mg ราคากลาง Dasatinib 50 mg tab ราคากลาง Dasatinib 70 mg ราคากลาง Denosumab 60 mg prefilled syring inj ราคากลาง Desflurane solution 240 ml ราคากลาง Dutasteride 0.5 mg and tamsulosin 0.4 mg ราคากลาง…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Piperacitam+Tazobactam inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fosfomycin 2 GM inj พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin inj 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Oxaliplatin inj 100 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil cap 250 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mycophonolate 250 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levetiracetam tab 500 mg ด้วยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Levetiracetam tab 500 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gabapentin 300 mg cap ด้วยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Gabapentin cap 300 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin inj 100 mgด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ครั้งที่ 2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Oxaliplatin inj 100 mg ครั้งที่ 2 พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm พิมพ์