ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน ๒ รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ) พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมิสตรี จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ (ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ) พิมพ์

ประกาศประกวดราคาชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมิสตรี จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมิสตรี จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๒ เคร_compressed (3) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ พิมพ์

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ_compressed (1) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัด เรื่องจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน ๒ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี

UA พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน 348รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

20210429_064922 พิมพ์

ประกาศราคากลางเครื่องช่วยการะบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ฟื้นคืนชีพ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเครื่องฟื้นคืนชีพ_compressed พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน 348 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ_compressed พิมพ์