ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cavedilol tab 6.25 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Cavedilol tab 6.25 mg  พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride for irrigate 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกวดราคา0.9% Sodium chloride spec NSS for irrigate 1,000 ml ประกาศประกวดราคา Nss 1,000 ml 0152.1 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Ex-BIDDING)

เอกสารประกวดราคาD5N2 1,000 ml 0151.2.2 ประกาศประกวดราคาD5N2 1,000 ml 0151.1 spec D5N2 1,000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin phosphate tab 100 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา Sitaglitin 100 mg   พิมพ์

(ร่าง) ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride for irrigate 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml for irrigation… (ร่าง) ประกาศประกวดราคา NSS 1,000 ml for irrigation2.2 spec NSS for irrigate 1,000 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา D5S2 1,000 ml.. spec D5N2 1,000 ml (ร่าง) ประกาศประกวดราคา D5S2 1,000 ml.2.2 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride for irrigate 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง NSS for irrigate 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง D5N2 1,000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Escitalopram tab 20 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Escitalopram tab 20 mg พิมพ์

ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Sitagliptin phosphat tab 100 mg ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ E-BIDDING ปีงบประมาณ 2565

spec Sitagliptin เอกสารประกาศประกวดราคา Sitaglitin phosphate 100 mg ประกาศประกวดราคา Sitaglitin phosphate 100 mg1 พิมพ์

(ร่าง) ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin phosphate tab 100 mg ด้วยวิธี E-bidding

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sitagliptin tab 100 mg 1 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sitagliptin tab 100 mg 2 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sitagliptin tab 100 mg 3 spec Sitagliptin พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin phosphate tab 100 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Sitagliptin 100 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Escitalopram tab 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg 1 ประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg2 ประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg3 spec พิมพ์

(ร่าง)ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram tab 20 mg ด้วยวิธี E-bidding

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg_compressed (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg_compressed spec Escitalopram tab 20 mg พิมพ์