ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220510_ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตาม 10 ล้าน พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอกแบบขยับได้ ปรับละเอียดได้และโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก (Micro-movement and External Fixation) จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20220502_ผู้ชนะโลหะยึดตรึงกระดูก พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non Compliance Balloon จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 4,234,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220401_ประกาศผู้ชนะ noncompliance พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000 บาท

20220426_price เครื่องติดตาม พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 10,770,000.- บาท พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดสำหรับรักษา โรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแดง จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,350,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220323_ประกาศผู้ชนะขดลวด 100 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220323_ประกาศผู้ชนะวัสดุฉีดอุดกั้น 70 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดดำ จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 2,475,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220323_093820 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอกแบบขยับได้ ปรับละเอียดได้และโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก (Micro-movement and External Fixation) จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โลหะยึดตรึง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอกแบบขยับได้ ปรับละเอียดได้และโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก (Micro-movement and External Fixation) จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท

20220314_Plan โลหะยึดตรึงกระดูก พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น จำนวน 120 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 2,280,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220310_ประกาศผุ้ชนะชุดโลหะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220307_ผู้ชนะสายสวนช่องอก พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด ในวงเงินงบประมาณ 10,770,000.- บาท

20220303_plan เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 3 ชุด พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non Compliance Balloon จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 4,234,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220301_ประกาศ Non compliance_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220223_ประกาศวัสดุฉีดอุดกั้น_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non Compliance Balloon จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 4,234,000.-บาท

20220221_ประกาศแผนสายสวน non compliancec พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดสุญญากาศสำหรับดูดเลือดและของเหลวที่ค้างในแผล ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 มล. จำนวน 6,700 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 767,083.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220218_ประกาศผู้ชนะ medinorm 600cc พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220218_ประกาศขดลวดหลอดเลือดดำ_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท

20220214_plan วัสดุฉีดอุดกั้น พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแดง จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,350,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220207_ประกาศขดลวดสมองหลอดเลือดแดง_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดดำ จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 2,475,000.-บาท

20220202_plan ขดลวดหลอดเลือดดำ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน Semi – compliance จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงิน 3,680,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220202_ประกาศผู้ชนะสายสวน semi พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ใน โพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น จำนวน 120 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 2,280,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20220127_ประกาศชุดดามโลหะ 120 ชุด_compressed (1) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแดง จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,350,000.-บาท

20220126_plan ขดลวดหลอดเลือดแดง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,700,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220119_ประกาศสายสวนช่องท้อง_compressed (1) พิมพ์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ คือ 1. สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม จำนวน 7,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท 2. สำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 3,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000.- บาท 3. สำลีม้วน ขนาด 450 กรัม จำนวน 1,000 ม้วน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000.-บาท รวมเเป็นเงินทั้งสิ้น 638,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20220118_ประกาศยกเลิก สำลี 3 รายการ17 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียม ชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิดใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220114_ประกาศผู้ชนะ ลิ้น 2แผ่น เปิดปิด พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220112_ประกาศสายสวนช่องอก_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 3,700,000.- บาท

20220111_plan สายสวนช่องท้อง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น จำนวน 120 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 2,280,000.-บาท

20220111_plan ชุดดามโลหะ PFNA พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 ซีซี จำนวน 21,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท 2. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 6,500 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 236,145.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,645.- บาท

20220104_ประกาศผู้ชนะ flexliner พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสวนอราคาประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 997,5๐๐.-บาทโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220104_ประกาศขอบลิ้น ไตรคัสปิด 70 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20220104_ลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อวัว 30 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งตำแหน่ง Mitral จำนวน 80 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,140,00.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20220104_ประกาศผู้ชนะขอบลิ้น ไมทรัล 80 ชิ้น พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน Semi – compliance จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,680,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211222_ประกาศสายสวน semi_compressed (1) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน Semi – compliance จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,680,000.-บาท

20211208_Plan semi พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211207_ประกาศลิ้นหัวใจ 2 แผ่น_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220104_ประกาศขอบลิ้น ไตรคัสปิด 70 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งตำแหน่ง Mitral จำนวน 80 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,140,00.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20220104_ประกาศผู้ชนะขอบลิ้น ไมทรัล 80 ชิ้น พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม จำนวน 7,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท 2. สำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 3,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000.- บาท 3. สำลีม้วน ขนาด 450 กรัม จำนวน 1,000 ม้วน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 638,000.-บาท

20211201_ประกาศสำลีก้อน 0.35 1.40 450 gm. พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 780,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211129_Plan ขอบลิ้น 2แผ่นเปิดปิด พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้าซับโลหิต ขนาด 6”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 26,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,500.- บาท 2. ผ้าซับโลหิต ขนาด 18”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 7,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 764,750.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,123,250.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211126_ประกาศ swab 6×18 18x18_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211127_ประกาศขอบลิ้นแบบข็ง tricuspid_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211126_ประกาศลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อวัว aortic_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขวดสุญญากาศสำหรับ ดูดเลือดและของเหลวที่ค้างในแผล ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 มล. จำนวน 6,700 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 767,083.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

20211126_ประกาศขวด vac 600 cc_compressed พิมพ์

ประกาศจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 ซีซี จำนวน 21,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท 2. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 6,500 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 236,145.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,645.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211122_ประกาศ Flex liner_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งตำแหน่ง Mitral จำนวน 80 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,140,000.-บาท

20211119_plan ขอบลิ้นหัวใจไมทรัล พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม จำนวน 7,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท 2. สำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 3,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000.- บาท 3. สำลีม้วน ขนาด 450 กรัม จำนวน 1,000 ม้วน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 638,000.-บาท

20211119_plan สำลีก้อน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท

20211118_plan ขอบลิ้น tricuspid พิมพ์