ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแดง จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,350,000.-บาท

20220126_plan ขดลวดหลอดเลือดแดง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาแบบรายปีสำหรับเครื่องฉายรังสีแบบก้าวหน้าเทคโนโลยีซับซ้อนแบบก้าวหน้า รุ่น Redixact X5 ยี่ห้อ Accuray จำนวน ๑ เครื่อง แบบรวมอะไหล่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์