ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ 450 ชุด 810,000บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210315_ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย 450 ชุด 1,220,512.50 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210315_ชุดสายยาางประกอบไหลเวียน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด สว่านเจาะกระดูกด้วยแบตเตอรี่มีรูผ่านตลอดและเปลี่ยนหัวได้ จำนวน 3 ชุด

แผนการจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองทารกแบบต่อเนื่อง (Electroencephalography : EEG) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์