ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และกระดูกเชิงกราน ในโรคผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง (Thoracic, lumbar and sacropelvic screw in spinal deformity) จำนวน 5 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210318_เผยแพร่แผนชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว พิมพ์