ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓๔๘ รายการ

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง Out lab พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับ IMA (Internal Mammary Artery) Retractor จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210319_ประกาสผู้ชนะชุดถ่าง IMA พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (Infusion Pump) จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ชนะInfusion Pump12 เครื่อง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องส่องตรวจท่อไตฯ 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Black and White0077 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบภายนอก จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์