ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องขัดและตกแต่งรองเท้า จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ บก06 พิมพ์

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับตรวจเส้นเลือดในสมอง (Doppler ultrasound พร้อม probe carotid และ Transcranial) จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง พิมพ์