ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (Infusion Pump) จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนและเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติและดัชนีมวลกาย จำนวน 5 ชุด

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.รถเข็นเปลนอนชนิดเคลื่อนย้ายได้ ระบบไฮโดรลิค จำนวน 2 คัน 2.เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น พร้อมที่นอนกันแผลกดทับ จำนวน 8 เตียง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์