ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

black0026 พิมพ์