ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ21 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น พร้อมที่นอนกันแผลกดทับ จำนวน 8 เตียง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์