ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังระดับความลึกของการให้ยาระงับความรู้สึก (BIS) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู่ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 780,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211129_Plan ขอบลิ้น 2แผ่นเปิดปิด พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสีเพิ่ม จำนวน 2 เครื่อง

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 11 เครื่อง

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมองในเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

แผนจัดซื้อ พิมพ์