ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องกระแทกนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยพลังงานลม จำนวน 1 เครื่อง 2.กล้องสำหรับผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.ชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด 2.กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมุมมองภาพทิศ 30 องศา จำนวน 3 ชิ้น 3.กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมุมมองภาพทิศ 70 องศา จำนวน 1 ชิ้น

แผนการจัดซื้อ พิมพ์