ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๑ (เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๔-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส๑ เอกสารแนบไตรมาสที่ ๑ เดือนต.ค ถึง ธ.ค. ๖๔ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาแบบรายปีสำหรับเครื่องฉายรังสีแบบก้าวหน้าเทคโนโลยีซับซ้อนแบบก้าวหน้า รุ่น Redixact X5 ยี่ห้อ Accuray จำนวน ๑ เครื่อง แบบรวมอะไหล่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน ๒ รายการ พิมพ์