ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 60 mg / 0.6 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Enoxaparin 60 mg inj พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 40 mg / 0.4 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Enoxaparin 40 mg inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรพะกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์