ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Simvastatin tab 20 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา Simvastatin 20 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา Carvedilol 25 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cavedilol tab 6.25 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Cavedilol tab 6.25 mg  พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรพะกวดราคาซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Philips Allura Clarity Family FD20 แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์