ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา5% Dextrose and 045% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING))

ประกาศผู้ชนะD5N2 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1,000 ml for irrigate ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1,000 ml for irrigate พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water inj 100 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water inj 100 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนเวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงสูติ พิมพ์