ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil cap 250 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคา Mycophenolate mofetil cap 250 mg เอกสารประกวดราคายา Mycophenolate mofetil cap 250 mg spec Mycophenolate Mofetil 250 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine tab 500 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Capecitabine tab 500 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Paclitaxel 260 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Paclitaxel 260 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Oxaliplatin 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง Oxaliplatin 100 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib mesilate 100 mg tab ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์