ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Vivid S70 + EchoPacs จำนวน ๒ เครื่อง แบบรวมอะไหล่ (โดนวิธีเฉพาะเจาะจง)

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิด ๒ ระนาบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ พิมพ์

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยาอัตโนมัติที่มีระบบสแกนบาร์โค้ด พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก พิมพ์