ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบภายนอก จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์