ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดกระดูกด้วยระบบสั่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by น.ส.อภิญญา รุ่นประพันธ์ | 13 พฤษภาคม 2021 11:35

ประกาศผู้ชนะ

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=1451