ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นายโสภณ จักรบุญญารักษ์ | 11 พฤศจิกายน 2020 15:02

20201112_110801_compressed

Post Views: 1

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=146