ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 14 รายการ

by น.ส.อภิญญา รุ่นประพันธ์ | 25 พฤษภาคม 2021 16:36

เอกสารประกาศประกวดราคา MRI 25.5.2564_compressed

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=1525