ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by อาณัติ แก่นมณี | 16 พฤศจิกายน 2020 09:56

ประกาศผู้ชนะ

Post Views: 2

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=154