ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ ยา และพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน

by อาณัติ แก่นมณี | 17 พฤศจิกายน 2020 08:30

ประกาศแผน

Post Views: 3

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=158