ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็ง หรือ กึ่งแข็ง ตำแหน่ง Mitral จำนวน 3๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 18 พฤศจิกายน 2020 10:57

20201119_ประกาศยกเลิกผู้ชนะValve แบบแข็ง-กึ่งแข็งที่ตำแหน่งMitral

Post Views: 7

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=162