ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

by จิราพัชร์ นาคเอม | 30 สิงหาคม 2021 16:22

ปร.4 ตาข่ายกันนก

ปร.5 ตาข่ายกันนก

บก.01 ตาข่ายกันนก

 

Post Views: 4

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2202