ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายแบบระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผน

พิมพ์