ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องชนิด พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์