ประกาศแผนการจัดซื้อขวดสุญญากาศสำหรับดูดเลือดและของเหลวที่ค้างในแผล ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 มล. จำนวน 6,700 ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 767,083.-บาท

20211112_plan medinorm 600 cc.

พิมพ์