ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท

20211115_plan ลิ้นหัวใจ aoctic

พิมพ์