ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท

20211118_plan ขอบลิ้น tricuspid

พิมพ์