ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งตำแหน่ง Mitral จำนวน 80 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,140,000.-บาท

20211119_plan ขอบลิ้นหัวใจไมทรัล

พิมพ์