ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211207_ประกาศลิ้นหัวใจ 2 แผ่น_compressed

พิมพ์