ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.หุ่นเด็กจำลองฝึกทักษะการเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง จำนวน 1 ตัว 2.หุ่นมือผู้ใหญ่ฝึกการจำลองการฉีดยา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์