ประกาศประกวดราคาซื้อ สว่านเจาะ ตัด และคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจน เป็นแรงขับเคลื่อน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

พิมพ์