ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมิสตรี จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by Areerat | 24 ธันวาคม 2021 18:59

ประกาศผู้ชนะ (ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ)

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2804