ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องกระแทกนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยพลังงานลม จำนวน 1 เครื่อง 2.กล้องสำหรับผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อ

พิมพ์