ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 29 ธันวาคม 2021 14:47

20220104_ลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อวัว 30 ชิ้น

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2838