ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 3,700,000.- บาท

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 11 มกราคม 2022 15:10

20220111_plan สายสวนช่องท้อง

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2899