ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ)

พิมพ์