ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียม ชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิดใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 780,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 14 มกราคม 2022 14:57

20220114_ประกาศผู้ชนะ ลิ้น 2แผ่น เปิดปิด

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2917