ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,700,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220119_ประกาศสายสวนช่องท้อง_compressed (1)

พิมพ์