ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาแบบรายปีสำหรับเครื่องฉายรังสีแบบก้าวหน้าเทคโนโลยีซับซ้อนแบบก้าวหน้า รุ่น Redixact X5 ยี่ห้อ Accuray จำนวน ๑ เครื่อง แบบรวมอะไหล่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะ

พิมพ์