ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ชนิดมีการกระตุ้นหัวใจระหว่างชาร์ท พลังงานในการช๊อคพร้อมสายและสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 25 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 5,935,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 12 มกราคม 2021 14:56

20210113_plan เครื่องกระตุก 25 เครื่อง

Post Views: 4

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=365