ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

spec เช่าพิม 58 3 ปี แบบ บก06 เช่าพิม 58 เครื่อง 3 ปี ประกวดราคาเช่าพิม 58 3 ปี ประกาศเช่าพิม 58 3 ปี

พิมพ์