ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิด 1 ระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อ

พิมพ์