ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220510_ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตาม 10 ล้าน

พิมพ์